Infopálya

Az Infopálya játék szabályzata és adatvédelmi hozzájárulás

A Gábor Dénes Főiskola (székhely: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70., továbbiakban: GDF) mint adatkezelő, valamint szerződéses partnere, a MarkCon Informatikai Kft., (székhely: 7623 Pécs, Móré F. u. 33.) mint adatfeldolgozó – a továbbiakban együttesen, mint játékszervező(k) – „Infopálya” megnevezéssel játékot szerveznek, mely játék leírását, a játékban való részvétel, továbbá az adatkezelés feltételeit a jelen dokumentáció - továbbiakban: játékszabályzat – tartalmazza.

A játék technikai lebonyolítását GDF szerződéses megbízásából a MarkCon Informatikai Kft. végzi. A játék a www.infopalya.hu internetes címen érhető el.

A játék 2019. január 11. 15:00 órakor kezdődik és 2019. február 18-án 10:00 órakor zárul. Ezen időpontk előtt és után érkező regisztráció, illetve bármilyen aktivitás nem számít bele a megszerezhető eredményekbe, pontszámokba.

Az Infopálya internetes, online részvételen alapuló játék, melynek keretében a játékos a játékos helyzetekben és kvíz alapú mini-játékokban kap információkat. Az információk átadása mellett pontgyűjtés is megvalósul, a toplista eredmények alapján a játékosok nyereményekben részesülhetnek. A teljesítményük alapján továbbá webshopban történő vásárlásra is jogosulttá válnak.

A játékban történő regisztráció, illetve a játékban történő részvétel, a GDF-re történő - valóságos - jelentkezés során semmilyen kedvezményt, előnyt, vagy mentességet nem biztosít.

A játékban szereplő képek, felvételek, személyek kizárólag illusztráció célját szolgálják, azok kitalált személyek és helyszínek. A játék történetei, cselekményei, helyszínei szintén kitalált elemek, a virtuális tér színesítő elemei, a valósággal nem megfeleltethetőek.

Alapfogalmak

 • játékos – az a (1) legalább 14. életévét betöltött természetes személy, (2) aki a játékban való részvétel érdekében regisztrál a játékban. Nem lehetnek játékosok a Gábor Dénes Főiskola, a MarkCon Informatikai Kft. valamint a Games for Business Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, gyakornokai, hallgatói, a velük munkavégzésre irányuló más jogviszonyban vagy állandó jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek, továbbá az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek.1. pontjában meghatározott hozzátartozói. A játékból kizárt személyek is jogosultak azonban a játékot – regisztrációt követően – kipróbálni, azonban az általuk gyűjtött pontszámok a játék értékelése, valamint a nyertesek kiválasztása során nem kerülnek figyelembe vételre.
 • regisztráció – az a folyamat, mely során a leendő játékos a játék szervezője által meghatározott regisztrációs eljárás keretében kifejezi a játékban való részvételi szándékát, mellyel egyben elfogadja a játékszabályzatban foglalt feltételeket és megadja a szükséges adatvédelmi hozzájárulást.
 • profil – a játékos által, a játékban létrehozott virtuális személy, mellyel részt vesz a játékban.

A játékban való részvétel feltételei, a regisztráció

A játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. A leendő játékos a www.infopalya.hu internet címen elérhető regisztrációs lap kitöltésével regisztrálhatja magát a játékba.

A regisztrációs lapon meg kell adni a leendő játékos

 • nevét
 • e-mail elérhetőségét,
 • nemét
 • jelölve, hogy érdekli-e a távoktatás vagy sem.

A regisztrációhoz valamennyi adat megadása szükséges!

A regisztráció során szükséges a jelen játékszabályzat megismerése. A játékban való részvétel feltétele a jelen játékszabályzat kifejezett elfogadása és az adatkezelési hozzájárulás megadása.

A játékba való regisztráció során a leendő játékos kizárólag a saját, valóságnak megfelelő adatait adhatja meg. A hamis, valótlan adatok megadása a játékból való kizárást eredményezheti.

A regisztráció során a játék technikai lebonyolítója, a leendő játékos által megadott e-mail címre 24 órán belül elektronikus és automatikusan generált e-mail üzenetet küld. Ezen e-mail üzenetben foglaltak szerint a leendő játékosnak meg kell erősíteni a regisztráció során megadott adatait, regisztrációját a válaszüzenetben foglaltak szerint. Amennyiben a leendő játékos a regisztrációját sikeresen megerősíti, a leendő játékos regisztrált játékossá válik.

Amennyiben a leendő játékos regisztrációját 24 órán belül nem erősíti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a játékban való részvételi szándékától elállt, a játékban nem kíván részt venni.

A játékszervező kizárhatja a játékból azt a játékost – és törölheti annak profilját -, aki

 • a regisztráció során valótlan, hamis adatot ad meg, tüntet fel,
 • a regisztráció során valós adatokkal, de más személynek adja ki magát,
 • a játék során a játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartást tanúsít,
 • a játékban való részvétel során bűncselekményt, szabálysértést valósít meg,
 • a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását a játék során visszavonja.

A játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartás megítélésére a játékszervező jogosult.

Belépés

A játékba belépni, csak sikeres regisztrációt követően lehet. A játékba belépni a regisztrációt követően a „Bejelentkezés” menüpontra kattintva lehet. A belépést követően egy üdvözlő felület fogadja a játékosokat, majd elérhetővé válik számára a pályaválasztó felület. Összesen 3 pálya lejátszására van lehetőség, melyek egymástól függetlenek, külön-külön is teljesíthetőek. Ezek pontszáma (legjobb teljesítménye) pályánként külön toplistában jelennek meg.

Adatok megadása

A profil adatok kitöltése a már az üdvözlő felület megjelenésekor elérhetővé válik. Az alábbi információkat szükséges kitölteni, melyek megadásáért plusz pontszám szerezhető:

 • név,
 • e-mail elérhetőség,
 • nem
 • életkor
 • állandó lakóhely- megye
 • állandó lakóhely- város
 • középfokú intézmény, ahol tanul(t)
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • diploma megszerzésének (várható) éve
 • melyik intézményt jelöli első helyen a felvételi során
 • milyen szakra, képzési területre jelentkezik első helyen
 • távoktatás érdekli-e
 • kinek számít leginkább a véleménye a felvételivel kapcsolatos döntés során

A játék menete

A játék a www.infopalya.hu oldalon zajlik, 2019. január 8-án 14:00 órakor kezdődik és 2019. február 18-án 10:00 órakor zárul.

A játékszervező jogosult arra, hogy mind a játékszakasz kezdő, mind záró időpontját egyoldalúan módosítsa.

A játék részletes menete a Játékmenet menüpontban olvasható.

Nyeremények

A nyeremények két típusát különböztetjük meg.

A játék zárásának időpontjában, játék három pályáján a toplista legjobb 10-10 helyezettje válik jogosulttá a fődíjas sorsolásra. A fődíj egy Huawei P20 okostelefon.

A pályák toplistáiban a játékosok az adott pálya legjobb eredményével szerepelnek, melyhez a profil teljes kitöltése után járó pontszámot is hozzáadjuk. Pontszerzésre az alábbi lehetőségek nyílnak: a mini-játékokban nyújtott eredmény alapján, a profil adatok kitöltése után és a párbeszédekben kapott pontszámok alapján.

A webshopban levásárolható tárgyak képezik a nyeremények második típusát. A játékosok a webshopban a GDF zsetonjaikból költhetnek, mely a toplista pontszámoktól független fizetőeszközt jelent. GDF zseton kapható a mini-játékokban nyújtott teljesítmény alapján (amennyiben legalább 10 kérdésre válaszolt a játékos és 50% felett teljesített), illetve profil adatok teljes kitöltése után. A GDF zseton nem számít bele a pontszámba, attól független, így azt semmilyen módon nem befolyásolja.

Webshopban lehetőség van azonnali vásárlásra és licitálásra is. Licitálás során a játék zárásáig adható le, és módosítható az adott tárgyra feltett zseton értéke. A licit során az a játékos viszi el az adott terméket, aki a legtöbb zsetont adta le a licit zárásának időpontjáig.

A nyertesek értesítése

A játékszervező a nyertesek listáját közzéteszi a www.infoplya.hu felületén és erről értesítést jelentet meg a www.facebook.com/GDFSiofok oldalon.

A nyereményének kiterjednek a pontszámok alapján kapható nyereményekre és a webshopban a GDF zsetonokkal levásárolt nyereményekre is.

A nyertesek a nyereményeket postai úton vagy személyesen vehetik át az eredményhirdetéstől számított 60 munkanapon belül. A fődíj átvételének feltétele, hogy a játékos által a regisztráció során megadott adatok és az igazolt személyi adatok azonosak legyenek. A személyazonosság igazolásához személyi igazolvány szükséges. A díjat meghatalmazott nem veheti át.

Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételétől elzárkózik, a nyereményt a fenti határidőn belül nem veszi át, ha a nyertesről kiderül, hogy nem vehet részt a játékban, nem valós adatokkal regisztrált vagy egyéb módon nem felel meg a játékban történő részvétel feltételeinek, úgy a játékszervezőt teljesítési kötelezettség nem terheli.

A játékszervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.

Adatkezelés

A játék regisztrációja és a játék során a játékos által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A www.infopalya.hu oldal üzemeltetője a MarkCon Informatikai Kft.. A játék során megadott személyes adatok kezelését a GDF, mint adatkezelő végzi. A személyes adatokat a MarkCon Informatikai Kft. az adatkezelő megbízásából dolgozza fel. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára más adatfeldolgozót vegyen igénybe.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

 • a regisztráció során a regisztrációs lap kitöltésével megadott személyes adatait, továbbá
 • a profil adatoknál megadott és feltöltött adatokat,
 • a játék során az egyes kérdésekre adott válaszait

A MarkCon Informatikai Kft. kezelje, tárolja, az adatfeldolgozók részére továbbítsa, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az adatkezelő a játékosok egyes kérdésekre adott válaszaiból a játék során elért teljesítménye értékelése érdekében

 • név nélküli statisztikai kimutatást készítsen,
 • a válaszokat egymással összevesse,
 • arányszámokat, egyéb mutatókat képezzen és kimutatásokat készítsen.

A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játék „Toplista menüpontjában” a megadott beceneve, vagy játékosként regisztrált neve, helyezése, pontszáma, bárki által hozzáférhető módon feltüntetésre kerüljön.

A játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben a játék nyertesévé válik, nevét a játékszervező közzétegye a játék www.infopalya.hu és a www.facebook.com/GDFSiofok honlapokon.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerülhet a játékos számítógépének publikus IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a játékos számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra és harmadik fél részére nem továbbítja. Ez alól kivételt képez, ha a Hatóság, vagy más törvényi rendelkezések betartására kerül sor.

A személyes adatok és a játék során a kérdésekre adott válaszok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás, valamint marketing célú játékos adatbázis létrehozása, az Infopálya játék lebonyolítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg a játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja, azonban legfeljebb 2021. december 31-ig. A beérkezett kérelmek feldolgozási határideje 60 nap, a kérelem státuszáról a visszajelzést a játékos a regisztrált e-mail címére kapja.

A játékos jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a játékszervező rendszere [1 munkanapon] belül végrehajt és erről visszaigazoló e-mailt kap a játékos utolsó regisztrált e-mail címére.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játékszervező a játék regisztrációjakor megadott e-mail címre a játékkal és a GDF képzéseivel kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön részére. A résztvevő a hírlevél küldéséhez való hozzájárulást írásban vagy a játékszervező elektronikus e-mail címére (hello@infoplya.hu) küldött e-üzenetében bármikor visszavonhatja.

A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a GDF a nyeremények átadásáról álló-, mozgó ás hangfelvételt készítsen és ezen felvételeket részben vagy egészben reklám vagy más célból szabadon felhasználja (beleértve az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban történő közzétételt is), idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Az adatkezelők és adatfeldolgozók köre, a megismerésre jogosultak

Az adatgyűjtés kizárólag a MarkCon Informatikai Kft. szolgáltató központjában történik. A játék során kigyűjtött adatok meghatározott időközönként, feltöltésre kerülnek a MarkCon Informatikai Kft. szerverére, ahol az adatok tárolása a továbbiakban történik.

A MarkCon Informatikai Kft. minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a legkorszerűbb biztonság technikai rendszerek és műveletek segítségével megóvja a rögzített adatok sértetlenségét.

A regisztrált játékos kérheti, a helytelen adatok módosítását vagy törlését, ha azok helyesbítése nem lehetséges. A regisztrált játékos visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, a MarkCon Informatikai Kft. egyidejű, írásbeli (vagy elektronikus úton történő) értesítése mellett.

Egyebekben a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat, és azok érvényesítésének szabályait az Infotv. 14-23. §-ai valamint az VI. fejezet tartalmazzák.

Nyilatkozatok megtétele

Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot (pl. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása) az adatkezelő részére kell megküldeni írásban, postai úton vagy elektronikusan a hello@infopalya.hu e-mail címre.

A játékkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, nyilatkozatokat elektronikusan az hello@infopalya.hu e-mail címre vagy írásban, postai úton lehet megküldeni a játékszervezők részére.

Technikai feltételek, jogi nyilatkozat, egyebek 

Az Infopálya online játék az Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox internetes böngészők legújabb verzióját támogatja.

Amennyiben a játékos megítélése szerint hibásan rögzített választ tartalmaz a játék, kérjük, hogy ezzel kapcsolatos észrevételét javítás és a további fejlesztés érdekében jelezze a hello@infopalya.hu e-mail címen. Az így jelzett hibák javítását követően a pontok a játékos részére természetesen jóváírásra kerülnek.

A www.infoplya.hu internetes címen elérhető minden szöveg, grafika, kép, video, hanganyag szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt álló művek további felhasználására kizárólag az érintett játékszervező előzetes, írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a játékszervező nem szavatolja a játék szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a játék felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A játékszervező az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A játékszervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a játékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.